„Johanki” Nieboczowy

Zespół „Johanki” z Nieboczów powstał w 1987 r. ma już więc ponad 30 lat. Z początkami działania zespołu wiąże się ciekawa anegdota. Zespół wziął udział w imprezie antyalkoholowej w Lubomi i zaprezentował piosenkę o pijoku. Jedna z pań była przebrana za takiego pijoka a zespół śpiewał: „Jak jo ida z karczmy dudom potrzebuja trzech ze sobom”. Ta inscenizacja bardzo się spodobała i nieboczowianki otrzymały w konkursie pierwszą nagrodę. Zespołem przez wiele lat kierowała Cecylia Makarczyk, która za swoją działalność otrzymała Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury. Nazwa „Johanki” została przyjęta od imienia Joanny Wendelberger, która organizowała w Nieboczowach wiele imprez kulturalnych i występów, pisała teksty i układała piosenki. Z inicjatywy „Johanek” były organizowane w Nieboczowach gminne przeglądy palm wielkanocnych. W Niedzielę Palmową spotykały się w Nieboczowach członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Lubomi, Syryni, Bukowa i Nieboczów, przedstawiciele szkół i przedszkoli. Po uroczystościach kościelnych korowód z palmami przechodził do remizy OSP na poczęstunek. Obchody Niedzieli Palmowej są kontynuowane po przeniesieniu wsi w nowe miejsce. W 2005 r. zespół nagrał swoją płytę, uczestniczył w dożynkach wojewódzkich w Raciborzu, występuje na gminnych dożynkach, przeglądach i innych imprezach. Przesiedlenia związane z budową zbiornika na Odrze odbiły się na działalności zespołu – „Johanek” z roku na rok ubywało. Zespół obecnie kontynuuje działalność w trzyosobowym składzie występując na imprezach organizowanych przez GOKSiR.