HomeProjekty

Projekt „Kuchnia śląska po obu stronach granicy” został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi przy współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Stonawie. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej PRZEKRACZAMY GRANICE.

Planowane wydatki kwalifikowalne projektu – 17720,26 euro

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15062,22 euro

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa – 886,01 euro

 

 

 

Celem projektu była promocja regionalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, a szczególnie przekazanie ich młodemu pokoleniu. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty kulinarne w Stonawie i Lubomi, podczas których panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi i Klubu Kobiet w Stonawie prezentowały wykonanie potraw regionalnych, co zostało to utrwalone na filmach.

 

Read more...