HomeAktualności

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi organizuje akcję poszukiwania i gromadzenia

pamiątek po naszych lokalnych bohaterach walki o Niepodległość pod hasłem: “Pamiętamy o naszych

bohaterach”. Apelujemy o udostępnianie zdjęć, wydawnictw, wspomnień związanych z działalnością

śpiewaczą i patriotyczną na terenie gminy Lubomia oraz postaciami działaczy patriotycznych

wywodzących soię z gminy Lubomia takich jak Alojzy Seget czy ks. Józef Wajda. Dostarczone pamiątki

zostaną sfotografowane i zeskanowane a na zakończenie projektu “Od śpiewania do Powstania. Nasi

bohaterowie walki o polskość Śląska” zaprezentowane podczas wystawy.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod nr telefonu 234516094 lub 695073675 w godz. od 14.00 do 18.00.

Read more...

W związku z decyzją rządu o restrykcjach w ramach walki z epidemią koronawirusa placówki GOKSiR

są niedostępne dla publiczności do 29 listopada 2020 r.

Read more...

Informacja

 

W związku z wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami dotyczącymi

organizowania imprez zawiesza się wynajem pomieszczeń w placówkach

GOKSiR Lubomia do odwołania.

Zawieszone jest funkcjonowanie sauny i siłowni w Nieboczowskim SPA.

Obowiązują ograniczenia ilości osób w pomieszczeniach WDK Buków i WDK

Nieboczowy.

W sali WDK Buków może przebywać jednocześnie do 5 osób.

W sali komputerowej WDK Nieboczowy co najwyżej 2 osoby jednocześnie, w

sali bilardowej do 4 osób jednocześnie. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa

maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Zajęcia taneczne są kontynuowane z zachowaniem reżimu sanitarnego – tzw.

dystansu społecznego i dezynfekcji.

 
 

 

 

 

 

Read more...