HomeAktualnościSzukamy pamiątek po naszych bohaterach

Szukamy pamiątek po naszych bohaterach

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi organizuje akcję poszukiwania i gromadzenia

pamiątek po naszych lokalnych bohaterach walki o Niepodległość pod hasłem: “Pamiętamy o naszych

bohaterach”. Apelujemy o udostępnianie zdjęć, wydawnictw, wspomnień związanych z działalnością

śpiewaczą i patriotyczną na terenie gminy Lubomia oraz postaciami działaczy patriotycznych

wywodzących soię z gminy Lubomia takich jak Alojzy Seget czy ks. Józef Wajda. Dostarczone pamiątki

zostaną sfotografowane i zeskanowane a na zakończenie projektu “Od śpiewania do Powstania. Nasi

bohaterowie walki o polskość Śląska” zaprezentowane podczas wystawy.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod nr telefonu 234516094 lub 695073675 w godz. od 14.00 do 18.00.