HomeOd śpiewania do Powstania. Nasi bohaterowie walki o polskość Śląska

OD ŚPIEWANIA DO POWSTANIA. NASI BOHATEROWIE WALKI O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA

Od śpiewania do Powstania

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi realizuje projekt „Od śpiewania do

Powstania. Nasi bohaterowie walki o polskość Śląska”, który dofinansowano ze środków

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego

Niepodległa”. Celem projektu jest podtrzymywanie pamięci o naszych lokalnych bohaterach,

którzy przyczynili się do podtrzymywania śląskich i polskich tradycji, mowy i wiary.

10 października 2020 r. odbył się Festyn Powstańczy przy Wiejskim Domu Kultury w Grabówce

- głównym punktem programu była inscenizacja Bitwy Bukowsko-Olzańskiej zorganizowana we

współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznych “Powstanieć Śląski” z Wodzisławia. Odbył się

również koncert pieśni śląskich i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Lubomia

oraz zespołu śpiewaczego “Gołężanki”. W domu kultury można było obejrzeć wystawę zdjęć z

wkroczenia wojsk polskich do Wodzisławia Śląskiego w lipcu 1922 r. a chętni mogli również

zwiedzać Izbę Regionalną przygotowaną niedawno w WDK Grabówka. Dla uczestników

przygotowano poczęstunek – była grochówka, kiełbaski, śląski kołocz i kawa. Inscenizacja walk

powstańczych była filmowana a opracowywany film będzie można obejrzeć w Internecie.

Kolejnym wydarzeniem był koncert “Cud nad Wisłą, cud nad Odrą”, który odbył się w niedzielę

18 października w kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Syryni. Orkiestra

Dęta Gminy Lubomia zaprezentowała repertuar nawiązujący do odzyskania przez Polskę

niepodległości, stulecia Bitwy Warszawskiej i urodzin Jana Pawła II.

Początki działalności patriotycznej na terenie gminy Lubomia wiążą się z ruchem śpiewaczym:

w Lubomi tzw. Klub Sześciu Józefów powołał w 1912 r. Towarzystwo Śpiewu “Lutnia”, w Syryni

działało Towarzystwo Św. Józefa i chór “Echo”. Jak zapisano w Pamiętniku wydanym z okazji

25-lecia chóru “Lutnia” w 1921 r. wszyscy druhowie poszli do powstania a druhny za

samarytanki.

Koncert nawiązywał do tej działalności na terenie gminy Lubomia, miał na celu również

uczczenie 100-lecia niepodległości Polski, stulecia Bitwy Warszawskiej, stulecia wybuchu II

Powstania Śląskiego oraz stulecia urodzin Jana Pawła II. Cudem nad Wisłą jak wiadomo

nazywana jest zwycięska Bitwa Warszawska, która zadecydowała o tym, że Polska obroniła

swoją świeżo odzyskaną Niepodległość, natomiast Cudem nad Odrą nazywa się czasami

zwycięskie Powstania Śląskie dzięki, którym część Górnego Śląska połączyła się z Polską. Rok

2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Ze względu na epidemię koronawirusa nie mogły wystąpić nasze chóry, które nie zdecydowały

się na wznowienie prób. Śpiewacy byli jednak obecni na koncercie.

Inscenizacja walk powstańczych oraz koncert były transmitowane online a imprezy odbywały się

zgodnie z wymogami związanymi z epidemią koronawirusa.

W ramach projektu GOKSiR Lubomia organizuje akcję poszukiwania i gromadzenia pamiątek

po naszych lokalnych bohaterach walki o Niepodległość pod hasłem: „Pamiętamy o naszych

bohaterach”. Apelujemy więc o udostępnianie zdjęć, wydawnictw, wspomnień związanych z

działalnością śpiewaczą i patriotyczną na terenie gminy Lubomia. Dostarczone pamiątki

zostaną sfotografowane i zeskanowane a na zakończenie projektu zaprezentowane podczas

wystawy.

Celem jest przypomnienie lokalnych bohaterów walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski i

budowy Odrodzonej Niepodległej oraz pokazanie, że nasi bohaterowie służyli Polsce nie tylko

walką zbrojną, ale także pracą kulturalną, społeczną i gospodarczą. Powinniśmy pamiętać o

takich postaciach wywodzących się z gminy Lubomia jak Alojzy Seget, dowódca IV

Raciborskiego Pułku Powstańczego czy ks. Józef Wajda z Nieboczów, który prowadził swoją

działalność w parafii Kielcza koło Strzelc Opolskich. Został on nazwany został obrońcą ludu

śląskiego, gdyż występował w obronie polskich robotników. Był posłem do pruskiego

Reichstagu, zainicjował powołanie Banku Ludowego w Strzelcach Opolskich.

Przewidywane jest przeprowadzenie żywych lekcji historii dla dzieci oraz konkurs plastyczny dla

przedszkolaków.

Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić wystawę wystawa „Śląskie kobiety - polskie

twierdze”, która ma służyć podkreśleniu roli kobiet w podtrzymywaniu polskości i ich udziału w

powstaniach. W programie projektu przewidywany jest również przygotowanie spektaklu

teatralnego na podstawie „Bojek i godek śląskich” Brunona Strzałki o tematyce patriotycznej.

 

 

 

                                 www.niepodlegla.gov.pl

 

Projekt Od śpiewania do Powstania. Nasi bohaterowie walki o polskość Śląska

dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa”.

 

OD ŚPIEWANIA DO POWSTANIA. NASI BOHATEROWIE WALKI O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA

 

 Inscenizacja bitwy Bukowsko - Olzańskiej W ramach projektu "Od Śpiewania do Powstania. Nasi bohaterowie walki o polskość Śląska"

 

Działalność patriotyczna na terenie ziemi rybnicko-wodzisławsko-raciborskiej

 

Żywe lekcje historii

 

Jak to było z tą libomską Lutnią i teatrami

 

Obrońca ludu polskiego działalność ks Józefa Wajdy

 

 Patriotyczne śpiewanie - chór Echo

 

Patriotyczne śpiewanie - chór Lutnia

 

Koncert Cud nad Wisłą nad Odrą

 

Inscenizacja wybuchy II powstania ślaskiego

 

Wirtualne zwiedzanie muzeum szkolnego w Syryni