W 1913 roku z inicjatywy Józefa Segeta powstaje w Syryni Towarzystwo Św. Barbary. Towarzystwo to obrało sobie głównie za cel wystawianie sztuk teatralnych. Przy nim również zostaje zawiązany i działa chór. Na samodzielną działalność chóru w tamtym czasie nie było zgody ze strony władz niemieckich. Dopiero w 1918 roku z inicjatywy Franciszka Frydrycha, Teodora Gamrotka oraz Mateusza Kłoska zostaje założony chór mieszany. Chór ten przyjmuje nazwę „Echo” i włącza się w organizację życia śpiewaczego i kulturalnego Syryni. Obok straży pożarnej był jedyną masową organizacją skupiającą młodzież i umożliwiającą realizację jej potrzeb kulturalnych. Na pierwszego prezesa wybrano Mateusza Kłoska. Zaś pierwszym dyrygentem został Jan Zmuda. Po nim przez pięć lat chór prowadził Józef Zmuda, a następnie Leon Dąbek – ówczesny kierownik szkoły. Po nich kolejno dyrygentami chóru byli: Robert Sobol, Antoni Kubica, Zygmunt Morawiec, Antoni Piwczyk, Józef Jędrusik. Od roku 1928 do 1937 funkcję dyrygenta pełnił Józef Salamon, twórca sukcesów chóru w okresie międzywojennym. Pod jego kierownictwem członkowie chóru wykonują operetki, wodewile, przedstawienia teatralne. Wiele z tych spektakli mieszkańcy pamiętali przez wiele lat. Po Józefie Salamonie pałeczkę dyrygenta przejmuje Henryk Ballarin, który prowadzi chór do 1993 roku. Następnie chórem od grudnia 1993 roku do czerwca 1999 roku dyryguje Tymoteusz Kubica, a od czerwca 1999 roku do dziś Beata Bugla. O ile nazwiska dyrygentów możemy ustalić o tyle trudniej ustalić nazwiska osób pełniących funkcję prezesa. Szczególne trudne do ustalenia jest to w okresie międzywojennym. Po wojnie funkcję tę pełnili: Pius Czajka, Paweł Jęczmionka, Alojzy Bugla, Henryk Sobol, Jan Kozub, Alfred Szebesta a obecnie Krystyna Szymiczek. Chór to nie tylko śpiewanie pieśni, to również wystawianie sztuk teatralnych, wodewili oraz operetek. Najwięcej grywano ich w okresie międzywojennym, a po wojnie w latach 50-tych. W tych też latach chór pod dyrekcją Henryka Ballarina odnosi największe sukcesy. Czterokrotnie występuje na centralnych dożynkach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie oraz w Lublinie. W uznaniu zasług Henryk Ballarin został pośmiertnie wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Lubomia. Poprzez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Lubomi zostaje nawiązana współpraca z chórem z Suchej Górnej w Czechach. Chór nasz dwukrotnie tam występował. W 1986 r. razem z orkiestrą dętą KWK „Anna” pod dyrekcję Wiktora Kamczyka, a w 2002 r. śpiewał samodzielnie. Chór reprezentuje gminne organizacje społeczne w ramach przeglądów ich działalności kulturalnej. Dwukrotnie brał udział w organizowanym w Niemczech Tygodniu Kultury Katolickiej - Katholikentag. Wspólnie z chórem „Cecylia” śpiewał na audiencji u Papieża. Już od roku 1921 chór „Echo” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Śląski. Bierze udział w organizowanych przez Okręg Wodzisławski koncertach kolęd i pieśni maryjnych. Sam organizuje takie koncerty w swoim kościele parafialnym. Swoim śpiewem uświetnia nabożeństwa mszalne oraz imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy. W styczniu 2009 r. chór brał udział w okręgowym koncercie kolęd oraz w Biesiadzie Kolędowej w WDK Syrynia. Ponadto brał udział w Koncercie Pieśni Maryjnych w Jedłowniku oraz w Krzyżkowicach. Był uczestnikiem XI Turnieju Chórów im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie. Brał udział w przeglądzie chórów i zespołów gminy Lubomia. W lutym 2012 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy skład zarządu chóru. Prezesem została Krystyna Szymiczek, wiceprezesem Alfred Szebesta, sekretarzem Patryk Bańczyk, skarbnikiem Ewa Kąsik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Bernadeta Nowak i Elżbieta Chromik. Dyrygentem pozostała Beata Bugla. Każdego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia chór uczestniczy we wszystkich spotkaniach kolędowych w gminie oraz nabożeństwach w kościele parafialnym w Syryni. Brał także udział w koncercie kolęd w Katowicach-Panewnikach. W maju 2010 r. brał udział w Czesko-Polskich Spotkaniach Chóralnych w Wodzisławiu Śląskim oraz w Koncercie Pieśni Maryjnych w kościele matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. W 2011 r. w ramach współpracy transgranicznej chór uczestniczył w polsko-czeskich spotkaniach kolędowych pod nazwą „Kolędowanie bez granic”, które odbyły się w GOK Lubomia oraz Suchej Górnej na Zaolziu w Republice Czeskiej. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Chór wystąpił także w Wiejskim Domu Kultury przed komisją Wojewódzkiego Konkursu na „Najpiękniejszą Wieś” umilając spotkanie uczestników konkursu. Chór bierze udział w nabożeństwach eucharystycznych Wielkiego Tygodnia oraz Eucharystii Zmartwychwstania Pańskiego. W 2012 r. – tak jak w latach poprzednich - chór uczestniczy we wszystkich koncertach i uroczystościach w gminie. Wziął udział w uroczystościach 100-lecia chóru „Lutnia” w Lubomi oraz w X Jubileuszowym Zlocie Chórów w Olzie. W 2013 r. oprócz udziału w życiu kulturalnym gminy delegacja chóru była obecna na 100-leciu chóru „Sucha” w Suchej Górnej.

Obecnie chór „Echo” liczy 25 członków, w tym roku pozyskano 2 nowych członków.

Obecny skład chóru „Echo” Syrynia

 

Soprany:

Dorota Bugla

Rozalia Bugla

Anna Kasparek

Maria Kozub

Krystyna Mandera

Bernadeta Nowak

Krystyna Szymiczek

 

Alty:

Irena Dzierżęga

Ewa Kąsik

Anna Klimanek

Aurelia Krakowczyk

Bernadeta Kryczka

Janina Pinocy

 

Tenory:

Patryk Bańczyk

Józef Hanzlik

Herman Jęczmionka

Alojzy Klimanek

Andrzej Kuźnik

Bernard Nowak

Florian Rzazonka

Czesław Szymiczek

 

Basy:

Gabriel Adamek

Tadeusz Brachman

Ginter Krakowczyk

Krzysztof Szymiczek