HomeProjektyProjekt „Kuchnia śląska po obu stronach granicy”

Projekt „Kuchnia śląska po obu stronach granicy” został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi przy współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Stonawie. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej PRZEKRACZAMY GRANICE.

 

 

 

Celem projektu była promocja regionalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, a szczególnie przekazanie ich młodemu pokoleniu. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty kulinarne w Stonawie i Lubomi, podczas których panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi i Klubu Kobiet w Stonawie prezentowały wykonanie potraw regionalnych, co zostało to utrwalone na filmach.

 

 

Projekt „Slezská kuchyně v česko-polském pohraničí” organizovalo Obecní kulturní středisko v Lubomi v partnerství z MS PZKO ve Stonavě. Byl on spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem Polska PŘEKRAČUJEME HRANICE.

Cílem projektu bylo šíření znalosti o regionální kulinářské tradici mezi obyvatele česko-polského pohraničí, a především mládeži.

V rámci tohoto projektu byly organizované kulinářské pracovní setkání ve Stonavě a Lubomi. Paní z Kroužku vesnických hospodyní v Lubomi a Klubů žen ve Stonavě připravovaly regionální jídla, co jsme nafilmovali a nahráli na DVD.

 

28 grudnia 2016 r. została zorganizowana przez Klub Kobiet przy MK PZKO w Stonawie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubomi wystawa „Rok w Stonawie“. W Domu PZKO w Stonawie zostały zaprezentowane zwyczaje i tradycje obchodzone na terenie Stonawy – na stoiskach można było zobaczyć i skosztować tradycyjne potrawy przygotowane przez Klub Kobiet w Stonawie. Zostało przygotowane również stoisko prezentujące tradycje i imprezy organizowane w Lubomi z udziałem KGW Lubomia. Uczestnicy wystawy mogli również obejrzeć szopki bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci i dorosłych z gminy Lubomia. Podczas wystawy wystąpiły chór Stonawa, do którego należą członkinie Klubu Kobiet oraz zespół Gołężanki, który został stworzony kilka lat temu przez członkinie KGW Lubomia. Odbyło się spotkanie członkiń Klubu Kobiet i KGW Lubomia poświęcone omówieniu działań w ramach projektu. Po przygotowaniu wystawy i wspólnym posiłku odbyła się wycieczka integracyjna po okolicach Stonawy. Zwiedzano tzw. Żwirkowisko w Cierlicku – miejsce, gdzie w wypadku samolotowym w 1932 r. zginęli polscy piloci Żwirko i Wigura, Następnie odwiedzono miejsce pamięci w Żywocicach, gdzie w 1944 r. Niemcy zamordowali cywilnych mieszkańców tej miejscowości i okolic w odwecie za akcję ruchu oporu - partyzantów AK. Kolejnym obiektem odwiedzonym podczas wycieczki był tzw. Krzywy kościół w Karwinie, który przechylił się w wyniku eksploatacji górniczej.

Wystawa odbyła się 21 stycznia w Lubomi odbył się wykład na tematy dietetyczne dla członkiń KGW Lubomia i Klubu Kobiet w Stonawie. Zastosowana została forma prezentacji multimedialnej, do której wykorzystano rzutnik i ekran zakupione podczas poprzednich polsko-czeskich projektów realizowanych przez GOK Lubomia. Uczestniczki projektu miały możliwość konsultacji z dietetyczką w sprawie doboru tradycyjnych i zdrowych potraw na przewidywane warsztaty kulinarne oraz przepisów, które znajdą się w publikacji o tradycjach kulinarnych po obu stronach granicy. Wykład odbył się przy okazji tradycyjnego organizowanego corocznie spotkania opłatkowego KGW Lubomia. Obecność gości z Czeskiej Republiki była okazją do wspólnego śpiewania polskich i czeskich kolęd i poznania zwyczajów świątecznych po obu stronach granicy.

13 maja zostały zorganizowane warsztaty kulinarne w Stonawie. Poprowadziły je członkinie Klubu Kobiet i KGW Lubomia, prezentując wykonanie tradycyjnych potraw z terenu Śląska. Warsztaty prowadzone przez doświadczone gospodynie z udziałem młodzieży były filmowane w celu przygotowania filmów kulinarnych na DVD. Dla uczestników został przygotowany wspólny posiłek. Przygotowane potrawy zostały zaprezentowane w sali widowiskowej Domu PZKO lokalnej społeczności. Uczestnicy spotkania mogli degustować przygotowane tradycyjne potrawy. Został zaprezentowany krótki program artystyczny w wykonaniu chóru Stonawa oraz dzieci ze Stonawy, które wykonały m.in. scenkę nawiązującą humorystycznie do tematyki projektu – ilustrującą przysłowie: gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

3 czerwca odbyły się zorganizowane warsztaty kulinarne w Lubomi. Poprowadziły je członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi oraz Klubu Kobiet w Stonawie, prezentując wykonanie tradycyjnych potraw śląskich. Warsztaty odbyły się w budynku GOK Lubomia, z wykorzystaniem zaplecza kuchennego. Potrawy były również przygotowywane na scenie z wykorzystaniem przenośnej elektrycznej kuchenki - zaproszona publiczność mogła śledzić gotowanie na żywo. Warsztaty były filmowane zakupioną kamerą cyfrową, co pozwoliło przygotować filmy kulinarne na DVD. Potrawy wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane w sali widowiskowej GOK lokalnej społeczności. Uczestnicy spotkania mogli degustować przygotowane tradycyjne potrawy. Został zaprezentowany krótki program artystyczny w wykonaniu chórów i zespołu Gołężanki.

 1 lipca 2017 zostało zorganizowane w Wiejskim Domu Kultury w Grabówce spotkanie „Kuchnia śląska po obu stronach granicy“, którego celem była promocja publikacji na temat tradycji kulinarnych po obu stronach granicy oraz płytek DVD z filmami kulinarnymi. Nakręcone filmy kulinarne zostały zaprezentowane z wykorzystaniem sprzętu zakupionego podczas poprzednio realizowanych projektów polsko-czeskich - laptopa, rzutnika multimedialnego oraz ekranu. Odbył się występ zespołów artystycznych działających przy GOK Lubomia. Na scenie został zaprezentowany pokaz kulinarny przygotowania tradycyjnych potraw. Spotkanie miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy, mogli oni skosztować przygotowanych potraw. Po spotkaniu goście z Republiki Czeskiej zwiedzali otoczenie Wiejskiego Domu Kultury w Grabówce: oglądali obiekty historyczne przeniesione z Ligoty Tworkowskiej – wsi, która została wysiedlona ze względu na budowę zbiornika na Odrze Racibórz Dolny. Są to kamienie graniczne z okresu międzywojennego oraz krzyż, który znajdował się przy kaplicy. Zwiedzano również odbudowaną kaplicę pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, która zawiera elementy architektoniczne oryginalnego budynku z początku XX w. oraz oryginalne wyposażenie sakralne - m.in. ołtarz, obrazy, kapliczki drogi krzyżowej.

 

Image Gallery